نقص مادرزادی قلب VSD چیست؟

وجود سوراخ در قلب نوعی نقص ساده ی مادرزادی قلب است. نقص مادرزادی قلب به مشکلاتی در ساختار قلب گفته می شود که در هنگام تولد وجود دارند. اگر این سوراخ بین بطنی باشد به آن نقص مادرزادی VSD می گویند. این نقص باعث تغییر در جریان خون طبیعی درون قلب می شود.

قلب شما دارای دو قسمت میباشد، که توسط دیواره ی داخلی به اسم سپتوم از یکدیگر جدا شده اند. در هر ضربان قلب، سمت راست قلب شما خون بدون اکسیژن را از تمام بدن دریافت می کند و آن را به سمت ریه ها پمپ می کند. سمت چپ قلب شما خون غنی از اکسیژن را از ریه ها دریافت می کند و آن را به سمت بدن پمپ می کند.

وجود سوراخ در سپتومی که بین دو حفره ی فوقانی قلب می باشد، نقص سپتوم بین دهلیزی (ASD) نامیده می شود. و همچنین وجود سوراخ در سپتومی که بین دو حفره ی تحتانی قلب میباشد، نقص مادرزادی سپتوم بین بطنی (VSD) نامیده می شود.

سپتوم از مخلوط شدن خون دو طرف قلب با هم جلوگیری می کند. هرچند بعضی از نوزادان با سوراخی در قسمت فوقانی یا تحتانی سپتوم متولد می شوند.

سوراخ بین بطنی vsd

بیماری ASD و VSD به خون اجازه می دهند از سمت چپ قلب به سمت راست رود. این اتفاق به این معناست که خون کم اکسیژن میتواند با خون غنی از اکسیژن مخلوط شود. درنتیجه مقدار خون غنی از اکسیژن به جای پمپ شدن به بدن، به ریه ها پمپ خواهد شد.

asd

در چند دهه ی گذشته، تشخیص و درمان یماری های ASD و VSD بسیار پیشرفت کرده است. کودکی که دچار نقص مادرزادی VSD و ASD است، میتواند عمر طبیعی به همراه زندگی طبیعی، فعالیت و باروری داشته باشد زیرا نقص قلبی آن ها خود به خود بسته می شود یا آن ها را درمان میکنند.

قلب چگونه کار می کند؟

برای فهمیدن سوراخ های درون قلب، دانستن این که قلب چگونه کار می کند به ما کمک خواهد کرد. قلب فرزند شما عضوی عضلانی تقریبا به اندازه ی مشت او می باشد. قلب مانند پمپ کار کرده و 100.000 بار در روز می زند.

قلب دو قسمت دارد، که توسط دیواره ی داخلی از یکدیگر جدا شده اند. سمت راست قلب خون را به ریه ها می فرستد تا اکسیژن بگیرد. بعد از آن خون غنی از اکسیژن از ریه ها به سمت چپ قلب باز می گردد، و سمت چپ خون را به بدن پمپ میکند.

قلب چهار حفره و چهار دریچه دارد و به عروق خونی مختلفی متصل است. ورید ها عروقی هستند که خون را از اندام های بدن به سمت قلب حمل می کنند. شریان ها عروقی هستند که خون را از قلب به سمت اندام های بدن حمل می کنند.

ساختار قلب

حفرات قلب

قلب چهار حفره یا اتاقک دارد.

 • دهلیز ها دو حفره ی فوقانی قلب هستند و خونی که به قلب وارد میشود را دریافت میکنند.
 • بطن ها دو حفره ی تحتانی قلب هستند که خون را به خارج از قلب به سمت ریه ها یا دیگر اندام های بدن پمپ میکنند.

دریچه های قلبی

چهار دریچه جریان خون دهلیز ها به سمت بطن ها و جریان خون بطن ها به سمت دو شریان بزرگ متصل به قلب را کنترل میکنند.

 • دریچه ی تریکاسپید در سمت راست قلب بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد.
 • دریچه ی پولمونری (ریوی) در سمت راست قلب بین بطن راست و ورودی شریان ریوی قرار دارد. این شریان خون را به سمت ریه ها حمل میکند.
 • دریچه ی میترال در سمت چپ قلب بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد.
 • دریچه ی آئورتی در سمت چپ قلب بین بطن چپ و ورودی شریان آئورت قرار دارد. این شریان خون را به بدن حمل میکند.

دریچه ها مانند درب ها باز و بسته میشوند. آن ها زمانی که باز میشوند به خون اجازه ی ورود به حفره ی بعدی یا یکی از شریان ها را میدهند، و بعد از آن بسته شده تا از برگشت خون جلوگیری کنند.

زمانی که دریچه ها باز و بسته میشوند یک صدای “تالاپ-تولوپ” ایجاد میکنند که پزشک میتواند با استفاده از گوشی پزشکی آن را بشوند.

 • صدای اول “تالاپ” در هنگام بسته شدن دریچه های میترال و تریکاسپید در شروع سیستول (انقباض قلب) ایجاد میشود.
 • صدای دوم “تولوپ” در هنگام بسته شدن دریچه های پولمونری و آئورتی در ابتدای دیاستول (استراحت قلب) ایجاد میشود.

شریان ها

شریان ها عروق خونی عمده ای هستند که به قلب متصل میباشند.

 • شریان ریوی خون پمپ شده توسط سمت راست قلب را به ریه میبرد تا اکسیژن تازه دریافت کند.
 • آئورت شریان اصلی میباشد که خون غنی از اکسیژن پمپ شده توسط سمت چپ قلب را به بدن میرساند.
 • شریان های کروناری از دیگر شریان های مهم هستند که به قلب متصل اند. آن ها خون غنی از اکسیژن را از آئورت به عضله ی قلبی میرسانند، که تغذیه ی آن برای عملکردش لازم میباشد.

 ورید ها

همچنین ورید ها عروق خونی عمده ای هستند که به قلب متصل میباشند.

 • ورید ریوی خون غنی از اکسیژن را از ریه ها به سمت چپ قلب میبرد تا به بدن پمپ شود.
 • ورید اجوف فوقانی و تحتانی دو ورید بزرگ هستند که خون کم اکسیژن را از بدن به قلب باز میگردانند.

نقص مادرزادی VSD

نقص مادرزادی VSD به معنی وجود سوراخی در دیواره ی کننده ی دو بطن (حفرات تحتانی قلب) می باشد. این سوراخ به خون غنی از اکسیژن اجازه می دهد به جای شریان آئورت اندام های بدن، به بطن راست برود.

پزشکان این بیماری را با معیار های زیر دسته بندی میکنند:

 • اندازه ی نقص
 • مکان نقص
 • تعداد نقص ها
 • وجود یا عدم وجود آنوریسم سپتوم، بافت نازک فلپ در سپتوم. این بافت بی خطر است و به VSD کمک میکند که خود به خود برطرف شود.

این بیماری میتواند خفیف یا شدید باشد (کوچک یا بزرگ). در VSD کوچک مشکلات خاصی ایجاد نمیشود و اغلب ممکن است خود به خود برطرف شود. به این دلیل که بیماری خفیف فقط به مقدار خیلی کمی خون اجازه میدهد که بین بطن ها جریان پیدا کند، معمولا به این حالت VSD محدود میگویند. بیماری خفیف علائمی ایجاد نخواهد کرد.

بیماری VSD متوسط احتمال کمتری برای از بین رفتن خود به خودی دارد. این بیماری ممکن است برای درمان نیاز به جراحی داشته باشد و حتی ممکن است در سنین کودکی و نوزادی علائمی را ایجاد کند.

بیماری VSD شدید به خون زیادی اجازه میدهد که از بطن چپ به بطن راست جریان پیدا کند. معمولا به این حالت VSD محدود نشده میگویند. این بیماری احتمال خیلی کمی دارد که خود به خود برطرف شود، اما ممکن است با گذشت زمان کوچک تر شود. اغلب در سنین کودکی و نوزادی باعث ایجاد علامت میشود و معمولا برای درمان آن به جراحی نیاز است.

این بیماری در قسمت های مختلف سپتوم ممکن است به وجود بیاید.

 • نوع غشایی در نزدیک دریچه های قلبی به وجود می آید. و میتواند هر زمانی بسته شود.
 • نوع عضلانی در قسمت های تحتانی سپتوم یافته میشود. این نوع با عضلات محصور شده است، و اغلب طی سنین اولیه ی کودکی خود به خود بسته میشود.
 • نوعی نقص در ورودی، نزدیک به محلی ایجاد میشود که خون از آن جا وارد بطن ها میشود. این حالت از دو نوع قبلی شیوع کمتری دارد.

نوعی نقص در خروجی، که در محلی که خون از آن جا از قلب خارج میشود به وجود می آید. این حالت نادرترین نوع VSD میباشد

علائم نقص مادرزادی قلب VSD

مورمور قلبی معمولا در VSD ظاهر میشود، و ممکن است اولین و تنها علامت این نقص باشد. مرمر قلبی اغلب در نوزادان بعد از تولد وجود دارد. هرچند مرمر ممکن است در کودکان 6 تا 8 هفته شنیده نشود.

بیشتر نوزادان تازه متولد شده ی مبتلا به VSD علامت قابل شنیدن خاصی ندارند. هرچند نوزاد مبتلا به VSD متوسط یا بزرگ میوانند به نارسایی قلب مبتلا شوند. علائم نارسایی قلب معمولا در دو ماه اول زندگی نوزاد تظاهر می یابند.علائم نارسایی قلبی ناشی از VSD شبیه به علائم ASD  میباشد که در بالا به آن اشاره شد، اما با این تفاوت که در نوزادی بروز می یابند.

سوراخ در قلب نوزاد

علائم اصلی نارسایی قلبی در نوزادان مشکلات تغذیه و عدم رشد کامل میباشد. علائم VSD بعد از نوزادی نادر هستند، زیرا یا نقص خود به خود برطرف میشود یا آن را درمان میکنند.

چگونه وجود سوراخ در قلب تشخیص داده میشود؟

پزشکان معمولا وجود سوراخ در قلب را براساس نتایج معاینات جسمی، آزمایش ها و بعضی فرآیند ها تشخیص میدهند. معاینه برای تشخیص ASD اغلب کاربردی نیست، به همین دلیل تشخیص معمولا با گذشت زمان و بعد از کودکی و طی بزرگسالی انجام میشود.

نقص VSD مرمر قلبی واضحی ایجاد میکند، به همین دلیل معمولا تشخیص در نوزادی انجام میشود.

متخصصان شاملند از

پزشک متخصصی که مشکلات قلبی را تشخیص داده و درمان میکنند، متخصص قلب و عروق نامیده میشود (کاردیولوژیست). متخخص قلب و عروق اطفال از کودکان و نوزادان مبتلا به مشکلات قلبی مراقبت می کند. جراح قلب نقص های قلبی را با جراحی درمان میکند.

معاینه ی جسمی

در طی معاینه، پزشک کودک شما با استفاده از گوشی پزشکی به صدای قلب و ریه ی کودکتان گوش میدهد. همچنین پزشک به دنبال علائم نقص های قلبی میگردد، مانند مرمر یا علائم نارسایی قلب.

آزمایشات و روشهای تشخیصی

پزشک ممکن است برای تششخیص ASD یا VSD بعضی آزمایش ها را درخواست کند. این آزمایش ها همچنین به پزشک کمک میکند که محل و اندازه ی نقص را بفهمد.

 • اکوکاردیوگرافی

اکو آزمایشی بدون درد بوده که با استفاده از امواج صوتی تصویری از حرکات قلب ایجاد میکند. در هنگام آزمایش امواج صوت (به نام سونوگرافی) از ساختار های قلبی باز تابیده میشوند. کامپیوتر امواج را به تصویر تبدیل کرده و روی مانیتور نمایش میدهد.

اکو از قلب کودک

اکو به پزشک اجازه میدهد که به طور واضح هر گونه مشکل در راه های قلبی و یا عملکرد آن را ببیند. اکو آزمایش مهمی هم برای تشخیص سوراخ در قلب و هم پیگیری مشکل در گذشت زمان میباشد. اکو هم مشکل در ساختار قلب و هم طریقه ی پاسخ قلب به آن مشکل را به خوبی نشان میدهد. اکو به پزشک کمک میکند تا تصمیم بگیرد که آیا درمان نیاز است یا چه زمانی باید انجام شود.

 • نوار قلب

نوار قلب یک آزمایش ساده و بدون درد بوده که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت میکند. این آزمایش سرعت ضربان قلب و ریتم آن را نمایش میدهد. این آزمایش همچنین قدرت و زمان سیگنال های الکتریکی قلب در طی عبور از قسمت های مختلف قلبی را نمایش میدهد. نوار قلب میتواند بزرگی یکی از حفرات قلبی، که به تشخیص مشکلات قلبی کمک میکند را مشخص کند.

 • عکس قفسه ی سینه

عکس قفسه ی سینه یک آزمایش بدون درد بوده که یک تصویر از ساختار های درون قفسه ی سینه مانند قلب و ریه ها را نمایش میدهد. این آزمایش میتواند بزرگی قلب یا جریان خون اضافه ی ریه یا تجمع مایع در آن را نمایش دهد که یکی از علامت های نارسایی قلبی میباشند.

 • Pulse Oximetry

این آزمایش نشان میدهد که چه میزان اکسیژن در قلب وجود دارد. برای این آزمایش، یک سنسور کوچک به انگشت دست یا پا متصل میشود. این سنسور یک تخمین از میزان اکسیژنی که در خون وجود دارد را نشان میدهد.

 • کاتترگذاری قلبی

در هنگام کاتتر گذاری قلبی، یک تیوب نازک و انطاف پذیر به اسم کاتتر در یکی از ورید های بازو، پا، کشاله ی ران یا گردن وارد شده و به سمت قلب فرستاده میشود.

نوعی رنگ خاص از طریق کاتتر به درون حفرات قلب یا عروق خونی تزریق میشود. این رنگ به پزشک اجازه میدهد که جریان خون قلب و عروق خونی را با استفاده از تصویر اشعه ی ایکس مشاهده کند.

همچنین پزشک میتواند از کاتتر گذاری قلب برای اندازه گیری فشار حفرات قلب و عروق خونی نیز استفاده کند. این کار میتواند به پزشک کمک کند تا دریابد آیا خون بین دو طرف قلب مخلوط میشوند یا خیر.

همچنین کاتتر گذاری قلب برای درمان بعضی از نقص های قلبی نیز استفاده می شود.

دکتر کامران حسین زاده متخصص قلب و عروق و جراح قلب


سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.
امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربراکبریان دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱( 5 روز پیش) مشاهده پرسش
  سلام پدرم بعد از عمل جراحی قلب باز دچار اختلال در دید شده است تاری چشم آیا دلیل به خصوصی دارد ۸ روز از عملش می گذرد جای نگرانی است؟
  1. تصویر کاربردوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۱( 5 روز پیش)
   سلام
   مشاوره چشم و نورولوژی باید انجام شود
 • تصویر کاربرامیر چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷( 1 هفته پیش) مشاهده پرسش
  باسلام من ۳۸سال دارم ۷ساله متوجه شدم ASD دارم فشار ریه هم بالاست به طوری که راه رفتن هم برام خیلی دشوار است به گفته پزشکان به دلیل فشار بالای ریه امکان جراحی نیست
  داروهای مصرفی سیلد نافیل۱۰۰و بوستان۱۲۵
  لذا از جنابعالی عاجزانه درخواست راهنمایی و راهکاری برای ادامه زندگی دارم باتشکر
  1. تصویر کاربرچهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷( 1 هفته پیش)
   سلام
   لطفا مقدار شریان ریوی و نتایج اکو و انژیوگرافی را ضمیمه کنید
 • تصویر کاربرمحسن شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۷( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام خسته نباشید پدرم مشگل ضربان قلب بالا و نامنظمی ضربان داشتن،طبق تشخیص متخصص آریتمی قرار شد eps بشن که بعد از آنژیو مشخص شد که دو تا از رگ هاشون گرفتگی داره و متخصص با مشورت با دو تا دکتر جراح دیگه گفتن باید عمل قلب باز بشن ، سوالم اینه که آیا روش دیگه ای به جز عمل باز هست که بشه گرفتگی رو رفع کرد
  1. تصویر کاربرشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۷( 2 هفته پیش)
   بله
   انژیوپلاستی
   چنانکه از نظر علمی انجام پذیر باشد
 • تصویر کاربرمحمد شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام دکتر خسته نباشید بیماری داریم حدودا شصت و هشت سال عمر دارد پزشکان تبریز تشخیص داده اند که قلبش سوراخ شده و اگر عمل جراحی شود به احتمال هشتاد در صد فوت میکند ضمنا مریض مبتلا به قند هم هستش .نظر خود را اعلام فرمایبد با تشکر محمدیان از شهرستان بوکان
  1. تصویر کاربرشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۱۰( 2 هفته پیش)
   سلام
   راهنمایی همکاران صحیح است
   بپرسید اگر عمل نشود چقدر خطر دارد
 • تصویر کاربرامیر شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  باسلام خدمت دکتر بزرگوار
  دختر 6 ساله ای دارم که از بدو تولد دارای 2 سوراخ asd و vsd بود . در حال حاضر سوراخ asd بسته شده ولی vsd از 7 میل به 4 میل رسیده . دکترشون گفتند ببرید بیمارستان رجایی برای عمل بستن با آنژیو . بردم پیش دکتر حسن عارفی ایشون اکو کردند با رنگ و دقیق گفتند قلب بچتون سوراخ نداره . هم اندازه قلب نرماله هم کاراییش . ریه هم فشار نداره بچه سالمه کلا . دیروز بردم یه متخصص دیگه اکو کرد گفت سوراخ vsd داره . عجیب موندیم سر دوراهی . نمیدونم 4 میل و عمل باید کنیم یا نه . شما کمک کنید لطفا. نمیدونم دکتر عارفی اشتباه کرده با اون همه تجربه . نمیدونم واقعا . کمکمک کنید
  1. تصویر کاربرشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹( 2 هفته پیش)
   سلام
   تشخیص نهایی با انژیوگرافی است
 • تصویر کاربرعلی چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۶( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلام وقتت بخیر خدا قوت
  آقای دکتر پسرم الان چهار ماه تمام داره و در 35 روزه گی بردیم اگو دکترتشخیص اسمال PDA و اسمال PFO دادن و برای پسرم یک شانزدم قرص آنلاپریل در دوز یکبار در شبانه روز دادن الان رفتیم دوباره اکو PFO بسته شده ولی PDA تشخیصی که دادن small tiny PDA بود و تجویز قرص مذکور به یک هشتم در شبانه روز تغییر دادن و گفتن احتمال بسته شدنش 50/50 خواستم مرحمت بفرمایید راهنمایی و نظرتون بگین خیلی ممنون و تشکر بسیار
  1. تصویر کاربرچهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۶( 3 هفته پیش)
   سلام
   چنین PDA که برای کودک علامتی ایجاد نکرده را می‌توان تا یک سالگی فرصت داد
 • تصویر کاربرکم شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  سلامِ. بعداز عمل سرفه گرفتم و خلط دارم.چیکارکنم
  باتشکرر
  1. تصویر کاربرشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲( 2 هفته پیش)
   سلام
   مشکلات ریوی بعد از جراحی قلب با دستگاه قلب مصنوعی دیده می‌شود
   به متخصص ریه مراجعه فرمایید
 • تصویر کاربرمحمد شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲( 2 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلامِ
  من 33سال سن دارم و23 روز پیش عمل قلب باز asd در بیمارستان بقیه الله توسط اقای دکتر کلانتر انجام دادم و برگه گزارش عمل را جنابعالی تایید کردید والان شهرستان هستم چهار روز پیش سرفه هام زیاد شدن که صدام گرفته شد امروز صبح که بیدارشدم بعداز سرفه خلط بیرون امد وابریزش هم پیداکردم
  باتشکر
  1. تصویر کاربرشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۲( 2 هفته پیش)
   سلام
   به پزشک داخلی مراجعه فرمایید
   مشکل جراحی نیست
 • تصویر کاربرمتین چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۶( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  بیمار حدودا 56د ساله با کنسر مثانه که خونریزی دارد و مشکل قلبی با کارکرد قلب حدود 25 درصد وجدیدا مشکل لخته در خون پیدا شده وبه دلیل ریسک بالای عمل به دلیل دیابت کم خونی دیروز هم هپارین تزریق شده والان برایشان توصیه عمل قلب باز داده اند با توجه به تداخل این مشکلات شما چه نظری دارید اگر عمل ایشان بسیار پرخطر میباشد ایا به نظرتان ایشان تحمل این عمل سنگین را دارند وایا بهتر نیست با دارو ایشان را نگه داریم در صورت عمل چند درصد احتمال بهبود برای ایشان وجود دارد باتشکر
  1. تصویر کاربرچهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۶( 3 هفته پیش)
   سلام
   در مورد سرطان مثانه باید درجه پیشرفت آن و حدس آماری طول عمر ایشان معلوم شود
   در مورد کارکرد کم قلب باید حیات عضلانی بررسی شود
   با اطلاع از این دو می‌توان تصمیم صحیح گرفت
 • تصویر کاربرموسی چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷( 3 هفته پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  پسر بنده متولد سال 74 بوده و به صورت مادرزادی قلبش سوراخ می باشد از بد تولد تاکنون تحت نظر متخصص قلب کودکان در اهواز است (دکتر عبدالرحمن امامی مقدم) چندسال پیش آنژیو شده و بعد از آن مرتبا اکو می شود بیماری پیشرفت نکرده یعنی خوب نشده ولی بدتر هم نشده است
  سوال من این است لطفا بفرمائید بعد از 23 سال از سن ایشان آیا نیاز به جراحی دارد یا همچنان تحت نظر همین دکتر منتظر بماند.
  با تشکر لطفا پاسخ را به ایمیل نیز ارسال فرمائید متشکرم مدارک پزشکی اکو چند هفته پیش موجود است اگر دستور فرمودید ارسال می کنم
  1. تصویر کاربرچهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۷( 3 هفته پیش)
   سلام
   این سوراخ احتمالا بین دو دهلیز است
   اندازه آن اهمیت دارد
   لطفا تصویر اکو را ارسال نمایید
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر