نقص مادرزادی قلب VSD چیست؟

وجود سوراخ در قلب نوعی نقص ساده ی مادرزادی قلب است. نقص مادرزادی قلب به مشکلاتی در ساختار قلب گفته می شود که در هنگام تولد وجود دارند. اگر این سوراخ بین بطنی باشد به آن نقص مادرزادی VSD می گویند. این نقص باعث تغییر در جریان خون طبیعی درون قلب می شود.

قلب شما دارای دو قسمت میباشد، که توسط دیواره ی داخلی به اسم سپتوم از یکدیگر جدا شده اند. در هر ضربان قلب، سمت راست قلب شما خون بدون اکسیژن را از تمام بدن دریافت می کند و آن را به سمت ریه ها پمپ می کند. سمت چپ قلب شما خون غنی از اکسیژن را از ریه ها دریافت می کند و آن را به سمت بدن پمپ می کند.

وجود سوراخ در سپتومی که بین دو حفره ی فوقانی قلب می باشد، نقص سپتوم بین دهلیزی (ASD) نامیده می شود. و همچنین وجود سوراخ در سپتومی که بین دو حفره ی تحتانی قلب میباشد، نقص مادرزادی سپتوم بین بطنی (VSD) نامیده می شود.

سپتوم از مخلوط شدن خون دو طرف قلب با هم جلوگیری می کند. هرچند بعضی از نوزادان با سوراخی در قسمت فوقانی یا تحتانی سپتوم متولد می شوند.

سوراخ بین بطنی vsd

بیماری ASD و VSD به خون اجازه می دهند از سمت چپ قلب به سمت راست رود. این اتفاق به این معناست که خون کم اکسیژن میتواند با خون غنی از اکسیژن مخلوط شود. درنتیجه مقدار خون غنی از اکسیژن به جای پمپ شدن به بدن، به ریه ها پمپ خواهد شد.

asd

در چند دهه ی گذشته، تشخیص و درمان یماری های ASD و VSD بسیار پیشرفت کرده است. کودکی که دچار نقص مادرزادی VSD و ASD است، میتواند عمر طبیعی به همراه زندگی طبیعی، فعالیت و باروری داشته باشد زیرا نقص قلبی آن ها خود به خود بسته می شود یا آن ها را درمان میکنند.

قلب چگونه کار می کند؟

برای فهمیدن سوراخ های درون قلب، دانستن این که قلب چگونه کار می کند به ما کمک خواهد کرد. قلب فرزند شما عضوی عضلانی تقریبا به اندازه ی مشت او می باشد. قلب مانند پمپ کار کرده و 100.000 بار در روز می زند.

قلب دو قسمت دارد، که توسط دیواره ی داخلی از یکدیگر جدا شده اند. سمت راست قلب خون را به ریه ها می فرستد تا اکسیژن بگیرد. بعد از آن خون غنی از اکسیژن از ریه ها به سمت چپ قلب باز می گردد، و سمت چپ خون را به بدن پمپ میکند.

قلب چهار حفره و چهار دریچه دارد و به عروق خونی مختلفی متصل است. ورید ها عروقی هستند که خون را از اندام های بدن به سمت قلب حمل می کنند. شریان ها عروقی هستند که خون را از قلب به سمت اندام های بدن حمل می کنند.

ساختار قلب

حفرات قلب

قلب چهار حفره یا اتاقک دارد.

 • دهلیز ها دو حفره ی فوقانی قلب هستند و خونی که به قلب وارد میشود را دریافت میکنند.
 • بطن ها دو حفره ی تحتانی قلب هستند که خون را به خارج از قلب به سمت ریه ها یا دیگر اندام های بدن پمپ میکنند.

دریچه های قلبی

چهار دریچه جریان خون دهلیز ها به سمت بطن ها و جریان خون بطن ها به سمت دو شریان بزرگ متصل به قلب را کنترل میکنند.

 • دریچه ی تریکاسپید در سمت راست قلب بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد.
 • دریچه ی پولمونری (ریوی) در سمت راست قلب بین بطن راست و ورودی شریان ریوی قرار دارد. این شریان خون را به سمت ریه ها حمل میکند.
 • دریچه ی میترال در سمت چپ قلب بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد.
 • دریچه ی آئورتی در سمت چپ قلب بین بطن چپ و ورودی شریان آئورت قرار دارد. این شریان خون را به بدن حمل میکند.

دریچه ها مانند درب ها باز و بسته میشوند. آن ها زمانی که باز میشوند به خون اجازه ی ورود به حفره ی بعدی یا یکی از شریان ها را میدهند، و بعد از آن بسته شده تا از برگشت خون جلوگیری کنند.

زمانی که دریچه ها باز و بسته میشوند یک صدای “تالاپ-تولوپ” ایجاد میکنند که پزشک میتواند با استفاده از گوشی پزشکی آن را بشوند.

 • صدای اول “تالاپ” در هنگام بسته شدن دریچه های میترال و تریکاسپید در شروع سیستول (انقباض قلب) ایجاد میشود.
 • صدای دوم “تولوپ” در هنگام بسته شدن دریچه های پولمونری و آئورتی در ابتدای دیاستول (استراحت قلب) ایجاد میشود.

شریان ها

شریان ها عروق خونی عمده ای هستند که به قلب متصل میباشند.

 • شریان ریوی خون پمپ شده توسط سمت راست قلب را به ریه میبرد تا اکسیژن تازه دریافت کند.
 • آئورت شریان اصلی میباشد که خون غنی از اکسیژن پمپ شده توسط سمت چپ قلب را به بدن میرساند.
 • شریان های کروناری از دیگر شریان های مهم هستند که به قلب متصل اند. آن ها خون غنی از اکسیژن را از آئورت به عضله ی قلبی میرسانند، که تغذیه ی آن برای عملکردش لازم میباشد.

 ورید ها

همچنین ورید ها عروق خونی عمده ای هستند که به قلب متصل میباشند.

 • ورید ریوی خون غنی از اکسیژن را از ریه ها به سمت چپ قلب میبرد تا به بدن پمپ شود.
 • ورید اجوف فوقانی و تحتانی دو ورید بزرگ هستند که خون کم اکسیژن را از بدن به قلب باز میگردانند.

نقص مادرزادی VSD

نقص مادرزادی VSD به معنی وجود سوراخی در دیواره ی کننده ی دو بطن (حفرات تحتانی قلب) می باشد. این سوراخ به خون غنی از اکسیژن اجازه می دهد به جای شریان آئورت اندام های بدن، به بطن راست برود.

پزشکان این بیماری را با معیار های زیر دسته بندی میکنند:

 • اندازه ی نقص
 • مکان نقص
 • تعداد نقص ها
 • وجود یا عدم وجود آنوریسم سپتوم، بافت نازک فلپ در سپتوم. این بافت بی خطر است و به VSD کمک میکند که خود به خود برطرف شود.

این بیماری میتواند خفیف یا شدید باشد (کوچک یا بزرگ). در VSD کوچک مشکلات خاصی ایجاد نمیشود و اغلب ممکن است خود به خود برطرف شود. به این دلیل که بیماری خفیف فقط به مقدار خیلی کمی خون اجازه میدهد که بین بطن ها جریان پیدا کند، معمولا به این حالت VSD محدود میگویند. بیماری خفیف علائمی ایجاد نخواهد کرد.

بیماری VSD متوسط احتمال کمتری برای از بین رفتن خود به خودی دارد. این بیماری ممکن است برای درمان نیاز به جراحی داشته باشد و حتی ممکن است در سنین کودکی و نوزادی علائمی را ایجاد کند.

بیماری VSD شدید به خون زیادی اجازه میدهد که از بطن چپ به بطن راست جریان پیدا کند. معمولا به این حالت VSD محدود نشده میگویند. این بیماری احتمال خیلی کمی دارد که خود به خود برطرف شود، اما ممکن است با گذشت زمان کوچک تر شود. اغلب در سنین کودکی و نوزادی باعث ایجاد علامت میشود و معمولا برای درمان آن به جراحی نیاز است.

این بیماری در قسمت های مختلف سپتوم ممکن است به وجود بیاید.

 • نوع غشایی در نزدیک دریچه های قلبی به وجود می آید. و میتواند هر زمانی بسته شود.
 • نوع عضلانی در قسمت های تحتانی سپتوم یافته میشود. این نوع با عضلات محصور شده است، و اغلب طی سنین اولیه ی کودکی خود به خود بسته میشود.
 • نوعی نقص در ورودی، نزدیک به محلی ایجاد میشود که خون از آن جا وارد بطن ها میشود. این حالت از دو نوع قبلی شیوع کمتری دارد.

نوعی نقص در خروجی، که در محلی که خون از آن جا از قلب خارج میشود به وجود می آید. این حالت نادرترین نوع VSD میباشد

علائم نقص مادرزادی قلب VSD

مورمور قلبی معمولا در VSD ظاهر میشود، و ممکن است اولین و تنها علامت این نقص باشد. مرمر قلبی اغلب در نوزادان بعد از تولد وجود دارد. هرچند مرمر ممکن است در کودکان 6 تا 8 هفته شنیده نشود.

بیشتر نوزادان تازه متولد شده ی مبتلا به VSD علامت قابل شنیدن خاصی ندارند. هرچند نوزاد مبتلا به VSD متوسط یا بزرگ میوانند به نارسایی قلب مبتلا شوند. علائم نارسایی قلب معمولا در دو ماه اول زندگی نوزاد تظاهر می یابند.علائم نارسایی قلبی ناشی از VSD شبیه به علائم ASD  میباشد که در بالا به آن اشاره شد، اما با این تفاوت که در نوزادی بروز می یابند.

سوراخ در قلب نوزاد

علائم اصلی نارسایی قلبی در نوزادان مشکلات تغذیه و عدم رشد کامل میباشد. علائم VSD بعد از نوزادی نادر هستند، زیرا یا نقص خود به خود برطرف میشود یا آن را درمان میکنند.

چگونه وجود سوراخ در قلب تشخیص داده میشود؟

پزشکان معمولا وجود سوراخ در قلب را براساس نتایج معاینات جسمی، آزمایش ها و بعضی فرآیند ها تشخیص میدهند. معاینه برای تشخیص ASD اغلب کاربردی نیست، به همین دلیل تشخیص معمولا با گذشت زمان و بعد از کودکی و طی بزرگسالی انجام میشود.

نقص VSD مرمر قلبی واضحی ایجاد میکند، به همین دلیل معمولا تشخیص در نوزادی انجام میشود.

متخصصان شاملند از

پزشک متخصصی که مشکلات قلبی را تشخیص داده و درمان میکنند، متخصص قلب و عروق نامیده میشود (کاردیولوژیست). متخخص قلب و عروق اطفال از کودکان و نوزادان مبتلا به مشکلات قلبی مراقبت می کند. جراح قلب نقص های قلبی را با جراحی درمان میکند.

معاینه ی جسمی

در طی معاینه، پزشک کودک شما با استفاده از گوشی پزشکی به صدای قلب و ریه ی کودکتان گوش میدهد. همچنین پزشک به دنبال علائم نقص های قلبی میگردد، مانند مرمر یا علائم نارسایی قلب.

آزمایشات و روشهای تشخیصی

پزشک ممکن است برای تششخیص ASD یا VSD بعضی آزمایش ها را درخواست کند. این آزمایش ها همچنین به پزشک کمک میکند که محل و اندازه ی نقص را بفهمد.

 • اکوکاردیوگرافی

اکو آزمایشی بدون درد بوده که با استفاده از امواج صوتی تصویری از حرکات قلب ایجاد میکند. در هنگام آزمایش امواج صوت (به نام سونوگرافی) از ساختار های قلبی باز تابیده میشوند. کامپیوتر امواج را به تصویر تبدیل کرده و روی مانیتور نمایش میدهد.

اکو از قلب کودک

اکو به پزشک اجازه میدهد که به طور واضح هر گونه مشکل در راه های قلبی و یا عملکرد آن را ببیند. اکو آزمایش مهمی هم برای تشخیص سوراخ در قلب و هم پیگیری مشکل در گذشت زمان میباشد. اکو هم مشکل در ساختار قلب و هم طریقه ی پاسخ قلب به آن مشکل را به خوبی نشان میدهد. اکو به پزشک کمک میکند تا تصمیم بگیرد که آیا درمان نیاز است یا چه زمانی باید انجام شود.

 • نوار قلب

نوار قلب یک آزمایش ساده و بدون درد بوده که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت میکند. این آزمایش سرعت ضربان قلب و ریتم آن را نمایش میدهد. این آزمایش همچنین قدرت و زمان سیگنال های الکتریکی قلب در طی عبور از قسمت های مختلف قلبی را نمایش میدهد. نوار قلب میتواند بزرگی یکی از حفرات قلبی، که به تشخیص مشکلات قلبی کمک میکند را مشخص کند.

 • عکس قفسه ی سینه

عکس قفسه ی سینه یک آزمایش بدون درد بوده که یک تصویر از ساختار های درون قفسه ی سینه مانند قلب و ریه ها را نمایش میدهد. این آزمایش میتواند بزرگی قلب یا جریان خون اضافه ی ریه یا تجمع مایع در آن را نمایش دهد که یکی از علامت های نارسایی قلبی میباشند.

 • Pulse Oximetry

این آزمایش نشان میدهد که چه میزان اکسیژن در قلب وجود دارد. برای این آزمایش، یک سنسور کوچک به انگشت دست یا پا متصل میشود. این سنسور یک تخمین از میزان اکسیژنی که در خون وجود دارد را نشان میدهد.

 • کاتترگذاری قلبی

در هنگام کاتتر گذاری قلبی، یک تیوب نازک و انطاف پذیر به اسم کاتتر در یکی از ورید های بازو، پا، کشاله ی ران یا گردن وارد شده و به سمت قلب فرستاده میشود.

نوعی رنگ خاص از طریق کاتتر به درون حفرات قلب یا عروق خونی تزریق میشود. این رنگ به پزشک اجازه میدهد که جریان خون قلب و عروق خونی را با استفاده از تصویر اشعه ی ایکس مشاهده کند.

همچنین پزشک میتواند از کاتتر گذاری قلب برای اندازه گیری فشار حفرات قلب و عروق خونی نیز استفاده کند. این کار میتواند به پزشک کمک کند تا دریابد آیا خون بین دو طرف قلب مخلوط میشوند یا خیر.

همچنین کاتتر گذاری قلب برای درمان بعضی از نقص های قلبی نیز استفاده می شود.

دکتر کامران حسین زاده متخصص قلب و عروق و جراح قلب

0

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

ثبت سوال جدید غیرفعال می‌باشد.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر علی شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر من سوالم این بود که با توجه به جواب اکو که براتون فرستادم قدو وزنش هم خوبه ایا میشه از طریق کاتتر این سوراخ رو در اینده بست؟
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش)
   بستن vsd نسبت به asd نتایج و موارد کمتری دارد
 • تصویر کاربر خانم یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام و عرض خسته نباشید؛ آقای دکتر خواهشا آدرس و یا شماره تماس مطبتون رو برامون بفرستید یه سوال بسیار مهمی داشتیم، ممنون
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش)
   سلام
   در سایت ادرس و ساعات و محلهایی مشخص شده است مراجعه فرمایید
 • تصویر کاربر علی یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام جناب دکتر من پسرم ۶ ماهه هست و سوراخ بین بطنی داره امروز بردیم اکو مجدد بهش فرص کاپتوپریل و فوروزماید داد
  Doubly committed vsd ,4mm
  Lt to rt shunt
  Spg 50mmhg
  Mild post
  Deviation of septum
  Very small web
  No ar
  Dilated pa
  جناب دکتر ایا نیاز به عمل داره ؟
  ایا امکان بسته شدن خود به خودی یا از طریق کاتتر داره؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸( 1 سال پیش)
   سلام
   چنانچه علامت دار نشود تا یکسالگی با دارو ویگیری میشود
 • تصویر کاربر مسیح جمعه ۲۳ فروردین ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  باسلام واحترام.دربررسی اکوی نوزاد۷ روزه متوجه vsd large perimemberanousوهمچنین ASD secundum5 وهمچنینPH شدیم.باید صبر کنیم یا جراحی کنیم ویاامیدی نیست؟آیا بایک جراحی بطور کامل مشکل حل میشه؟ باتشکر
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده جمعه ۲۳ فروردین ۹۸( 1 سال پیش)
   سلام
   با توضیح شما بنظر جراحی راه معالجه ایشان است
 • تصویر کاربر مهدی چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام. نوزاد پسر سه ماهه دارم از ده روزگی متوجه وجود سوراخ vsd با اندازه ۶ میل در قلب شدیم که دکتر به ما دارو دادن بعد از یک ماه دوباره رفتیم اندازه سوراخ ۹ شده بود دیروز که اکو کردیم اندازش ۷ شده بود و فشار ریه کم شده بود ولی به ما گفتن حتما نیاز به عمل داره. به نظر شما چکار میتونم بکنم.
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸( 1 سال پیش)
   سلام
   چنانچه کودک علایم دارد و یا فشار شریان ریوی بالا باشد جراحی باید انجام شود
 • تصویر کاربر عاطفه پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام ممنون از پاسختون.ولی من بیشتر میخوام بدونم درحال حاضر که VSDخفیف هست.نمیتونم باردار بشم؟ تمام موارد VSDپیش از بارداری باید بسته بشه؟
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸( 1 سال پیش)
   سلام
   در مورد توانایی باداری حتما باید پزشک معالج کاردیلوژیست بنا بر کلیه جهات و با هماهنگی پزشک زنان تصمیم گیری کنند
 • تصویر کاربر عاطفه یکشنبه ۴ فروردین ۹۸( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر.بنده یک خانم 28ساله هستم و مبتلا به vsd.تا سن 14سالگی تحت نظر دکتر ماندگار بودم و دوره های کوتاه دارودرمانی دریافت میکردم.بعد از اون به مدت 14سال هیچ پیگیری نداشتم و مشکلی هم حین فعالیتهای روزمره اعم از درد یا تنگی نفس غیر طبیعی و یا محدودیتی نداشتم.سال قبل تو شهرستان به متخصص مراجعه کردم و اکو شدم.دکتر به من داروی کاپتوپریل و کارودیلول دادن و برای انجام اکوی مری ارجاع دادن.در بیمارستان مجدد اکوکاردیوگرافی انجام شد و نظر به این بود که سوراخ بسیار کوچیکه و باعث بزرگ شدن سایز قلب نشده ولی برای انجام اکوی مری از من خواستن که به تهران مراجعه کنم و درصورت لزوم به بستن سوراخ اکوی مری انجام بدم.ولی به شدت من رو از بارداری منع کردن.من میخوام بدونم با توجه به اینکه مشکل vsdمن خفیف بنظر میرسه آیا باز هم بارداری برام ممنوعه یا چه مشکلاتی حین بارداری خواهم داشت؟ آیا جراحی لازمه؟
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده یکشنبه ۴ فروردین ۹۸( 1 سال پیش)
   سلام
   چنانچه این سوراخ بین بطنی کوچک و شانت قابل توجهی ندارد همین توصیه و درمان دارویی انجام میشود
   اکوی مری را انجام دهید
 • تصویر کاربر حسینی چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خسته نبشید ...سوالی از شما داشتم آقای دکتر....من بیماری مادر زادی vsdقلبی دارم ...الان 37 سالمه ...هیچوقت داروئی مصرف نکردم ..و هیچگونه عملی انجام ندادم ...آخرین باری که اکو قلب گرفتم 15 سال پیش بود ...دکتر بسختی تونست سوراخ vsd رو پیدا کنه و گفت خیلی کوچیک هستش .من قدی حدود 193 دارم و وزنی حدود 71 کیگوگرم ...بعلت کم بود وزن و لاغری احساس خوبی ندارم ...میخواستم راهنمایی بفرمایید که برای من ورزش بدنسازی و مصرف دوره پروئین و کراتین برای افزایش وزن مناسب هست یا بعلت این بیماری برایم مضر است ...ممنون میشم راهنمایی بفرمایید ...با تشکر حسینی
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام
   درحال حاضر با توجه به زمان طولانی از اکوی شما بهتر ااست مجددا بررسی شوید
 • تصویر کاربر ضرابی یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  سلام.اقای دکتر پسر من مشکل vsd داره و sub aort هستش که گفتن غشایی هستش بعضی از دکتر ها میگن عمل میخواد و بعضی ها مثل دکتر قاسمی میگن عمل نمیخواد خواستم بپرسم درسته که سوراخ های غشایی بسته نمیشن؟و اینکه بعد از عمل هم پسر من باید بازم دارو مصرف کنه؟در ضمن پسر من قرص های انالاپریل و فروزماید هم استفاده میکنه ممنون میشم جواب سوالاتم رو بدین
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام
   احتمال بسته شدن vsd در این ناحیه کمتر است
   میزان عبور خون و فشار شریان ریوی تعیین کننده نحوه ادامه درمان است
 • تصویر کاربر راحیل دوشنبه ۱ بهمن ۹۷( 1 سال پیش) مشاهده پرسش
  باسلام‌ مجدد در ممنون از بابت پاسخی که به سوال قبلی بنده دادید فقط امکانش هست بفرمایید برای پیگیری وضعیت نارسایی دریچه آئورت و میترال باید فقط اکو انجام بدم یا همین معاینات معمول پزشک متخصص هم کفایت میکنه؟
  1. تصویر کاربر دکتر کامران حسین زاده دوشنبه ۱ بهمن ۹۷( 1 سال پیش)
   سلام
   اکو لازم است
درحال دریافت اطلاعات